Společnost YLK spol. s r.o. byla založena počátkem roku 2000 a navázala na zkušenosti a úspěchy z realizací staveb pracovníky této společnosti v předchozích letech u společnosti TIM Praha a.s. .

Společnost se zaměřuje na pozemní stavby, a to jak novostavby, tak i rekonstrukce a opravy, realizované zejména „na klíč“. Značné zkušenosti má společnost i v oblasti realizace a sanace vodohospodářských staveb.

Společnost má více jak 30 pracovníků a působí zejména v oblasti Prahy a středočeského kraje, nicméně svá díla již zrealizovala i v ostatních krajích Čech a Moravy.

Koncem roku 2007 navýšila společnost základní jmění na 1.005.000,-Kč.

Pojištění staveb:
Společnost má u České pojišťovny uzavřenu pojistnou smlouvu o stavebně montážním pojištění číslo 805-90265-16 pro škody do výše 10.000tis.Kč.
Pro stavby s náklady přesahujícími 10.000tis.Kč je uzavírána individuální pojistná smlouva dle dohody s investorem.

Autorizace
Ing. Jiří Holý (ředitel společnosti), 140 00 Praha 4, Papírníkova 608/25, číslo osvědčení 122 88